Protestant.link portaalsite van de Verenigde Protestantse Kerk in België

Protestanet Franstalige website met informatie over het protestantisme in België

Wat is protestantisme? voor wie meer wil weten over de identiteit van het Belgisch protestantisme

WCRC website van de World Communcion of Reformed Churches (Wereldgemeenschap van Reformatorische Kerken)

WCC website van de World Council of Churches (Wereldraad van Kerken)

PEGO website van de organisatie voor protestants-evangelisch godsdienstonderwijs in Vlaanderen

Bijbelgenootschap website van het Vlaams Bijbelgenootschap, een interkerkelijke organisatie die wil helpen de Bijbel door te geven

Bijbel voor online bijbelvertalingen (met zoekfunctie) in de Nederlandse taal

Biblija voor online bijbelvertalingen (met zoekfunctie) in onder andere Engels, Frans, Spaans en Russisch