Kom gerust eens langs !!

Activiteiten

Kerkdienst

Op deze pagina enkele van onze best bezochte activiteiten. Allereerst de kerkdienst, of ook wel “eredienst”, zoals wij onze zondagse samenkomsten noemen. Elke zondagochtend komen wij om 10 uur samen als gemeente (parochie) om samen te zingen, te bidden, de Bijbel te lezen en te overdenken, en daarbij is er ook aandacht voor kinderen in de dienst. Muzikale begeleiding met piano, gitaar en/of percussie. Na afloop is er uitgebreid gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie of thee. Elke zondag om 10 uur

Bijbelgespreksgroep

Wij vinden het belangrijk om de Bijbel te bestuderen en daarover te praten. Dat is geen eenrichtingsverkeer van één leider naar de deelnemers toe, maar wij vinden het juist waardevol dat wij met elkaar de Bijbel leren te verstaan. Ieder mag daartoe bijdragen, maar mensen mogen er ook gewoon bij zitten en luisteren. In de Bijbelstudies behandelen wij onderwerpen die veel mensen raken, zoals: wat doe je als je iemand moeilijk kunt vergeven, hoe ga je om met geloof in een samenleving die steeds verder ontkerkelijkt, en hoe kijken wij vanuit de Bijbel naar de toekomst. Zie maandagenda

Gebedskring

Wij zijn ook een biddende gemeente, dat wil zeggen dat wij geloven dat God naar ons luistert. Elke vrijdag om 20 uur

Vrouwenontmoeting

Iedere vrijdag houden wij in de bovenzaal van de Evangeliekerk een koffie-ochtend als ontmoetingsplaats voor vrouwen uit alle landen. Er is ruimte om gezellig te babbelen, dikwijls zijn we creatief bezig en soms is er een themabespreking. Elke vrijdag van 10-12 uur