Iedereen Welkom !!

Welkom

Op de hoek van de Oude Vest met de Lindanusstraat te Dendermonde zijn wij te vinden. Elke zondag om 10 uur komen we samen, jong en oud, om elkaar te ontmoeten en in een laagdrempelige sfeer met elkaar te zingen, te bidden, de Bijbel te lezen.

Bijbel

Voor onze levensvragen halen wij inspiratie uit de Bijbel, dat aloude boek vol wijsheid en levenservaring. Op woensdagavond vanaf 20 uur wisselen we regelmatig ideeën en ervaringen uit op de bijbelgespreksgroep. Eén keer per maand is er, ook op woensdagavond, vanaf 19.30 uur een vrouwenbijbelstudie.

Jeugd

Kinderen en jongeren hebben een eigen plek in onze kerk. Op de jeugd- en tieneravonden gaan zij op eigentijdse wijze om met de vragen die hen interesseren. Openheid en gezelligheid staan centraal.